Teletiner – Flexi Heater Mini 2

Legg slangen med ett cc-mål på 15–35 cm