Teletiner – Flexi Heater Mini 3

Illustrasjon av hvordan man dekker ledningene med matten