8m___GS_1932___2.jpg

Oppreist sakselift fra Utleiesenteret med batteri