Kort informasjon

  • Type Volvo ECR 145CL
  • Maskinbredde 2,69m
  • Maskinhøyde 2,86m
  • Gravedybde 5,50m
  • Rekkevidde 8,40m
  • Vekt 15 660 kg

Spesifikasjon

14 tonns graver – Belte m/skjær

Spesifikasjoner – Volvo ECR 145CL
Maskinbredde 2,69 m
Maskinhøyde 2,86 m
Maskinlengde stuet 7,41 m
Skuffekapasitet 0,53 – 0,88 m3
Maks. rekkevidde 8,40 m
Maks. gravedybde 5,50 m
Maks. tømmehøyde 6,86 m
Maks. kjørehastighet 5,5 km/t
Maks. løftekapasitet 3,6 tonn
Løftekapasitet i rekkevidde 6,0 m / 1,5 m
Bryterkraft 85,7 kN
Motor Diesel
Drift Stålbelter
Bakkeklaring 0,43 m
Redskapsfeste S-60
Tankvolum 220 liter
Marktrykk – kg/cm2
Driftsvekt 15 660 kg
Tilbehør:
Rotortilt
Graveskuff B= 80 cm / 700 liter
Smalskuff B= 50 cm
Pusseskuff B= 150 cm / 650 ltr.
Pigghammer Hydraulisk
Stein- og sorteringsklype Hydraulisk
Steinklype Manuell
Tømmerklype Hydraulisk
Rippertann

    Send en forespørsel

    BedriftPrivat