Kort informasjon

 • Type F-Tech CR290B
 • Bruksområde Bygninger
 • Kapasitet døgn 32 ltr.
 • Temperatur -30 til +30°C
 • Fuktighet 0 til 100% RF
 • Luftstrøm 70 m³/t.
 • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 1600w / 10A
 • Vekt 17 kg
 • Art.nr. 26-114

Spesifikasjon

Rotoravfukter – 32 ltr.døgn

Byggavfukting, kondensproblemer, mugg og råte.
Avfukterene i F-DRY serien er ideelle for bruk i byggeindustrien.

Helt fra råbygget er tett kan nybygget holdes helt tørt.
Boder og kjellere holdes helt tørre og frie for kondens.
Alle typer varer og eiendeler kan oppbevares uten fare for rust, korrosjon, sopp og råte.
I lagerhaller kan en slik avfukter effektivt beskytte varer og hindre kondens og drypp fra tak og vegger.

Bruk:
Bryteren settes til manuell, evt.auto hvis det benyttes hygrostat.
Før regenereringskanalene ut av rommet til friluft.
Juster luftmengden i henhold til manual og settpunkt på amperemeter.
Før regenereringskanalen ut av rommet til friluft.

 

Spesifikasjoner F-Tech CR290B
.
Tørkekapasitet: 
Ved 20 °C / 60% r.h. frittblåsende: = 32 ltr./døgn (1,4 ltr./time)
Ved 20 °C / 60% r.h. = 28 ltr./døgn (1,1 ltr./time)
.
Luftmengde trykk:
Frittblåsende 350 m³/t
Nominell 290 m³/t
Eksterntrykk 60 Pa
Luftmengde 70 m³/t
Eksterntrykk 100 Pa
.
Operasjonsområde: 
Temperatur -30 til +35°C
Fuktighet 0 til 100 % RF
.
Spenning: 1-fas / 230v  / 1600w / 10A
Forbruk
PTC – element 1400w
Totalforbruk 1600w
.
Luftavkast: 
Tørrlufttilkobling Ø-100 mm
Regeneringslufttilkobling Ø-80 mm
.
Dimensjoner: 
Lengde 37 cm
Bredde 33 cm
Høyde 35 cm
Vekt 17 kg

 

GENERELT

Automatikk/Start – Kontrollamper:
Av/på bryter (Auto – 0 – Manuell) – Amperemeter.
Mulighet for ekstern tilkobling av hygrostat eller ekstra bryter.
Timeteller og bryter for sikkerhetstermostat.

Kabinett:
Solid av planja metallbehandlet stål og enkelt å demontere for service/reparasjoner.

Teknologi:
Prosessluften blåses gjennom en rotor med kontinuerlig rotasjon.
Rotoren absorberer fuktighet fra luften.
En motgående luftstrøm varmes opp av et PTC-element.
Den varme luften fordamper fuktigheten fra rotoren. Denne luften blåses ut av avfukteren og videre ut av bygget via en kanal/slange.

Rotoren:
Laget av glassfiber med 82% silicagel. Er ikke brennbar. Kan vaskes i rent vann.
Levetiden er lang med konstant kapasitet.
Skikkelige kulelager sikrer stabil drift. Rotoren er plassert mellom stive skilleplater som sikrer stabil og tett konstruksjon uavhengig av ytre påvirkninger.
Rotoren er oppdelt i 2 soner: adsorpsjon og regenerering.

INSTALLASJON OG DIMENSJONER

Plassering/mobilitet:
4 gummidempere – fast installasjon

Luftinntak:
Felles inntak for prosess og regenereringsluft.
Filteret er enkelt å skifte.

  Send en forespørsel

  BedriftPrivat