Kort informasjon

  • Fasadestillas Inntil 60m²
  • Arbeidshøyde Inntil 8m
  • Lengde Inntil 9m
  • Bredde 0,73m
  • Transport Stablet på henger

Spesifikasjon

Fasadestillas på tilhenger

En snedig Tysse 6265A henger lastet med stillasemateriell.

Hengeren er utviklet med fokus på at alle delene skal møte en fysisk sperring i tillegg til stropper.
Alle deler kan tas av hengeren uavhengig av hverandre.
Måten stillasmateriellet er lagret på, forenkler av- og påmontering, samt opptelling og sjekk av deler.
Det er også montert to låsbare kasser for tilhørende smådeler til stillaset.

Standardutstyr stillase:
– Doble rekkverk i aluminium.
– Plattform med firkantprofiler i aluminium og plattformplate i 12 mm sklisikker vannfast finèr.
– Plattformens konstruksjon bidrar til nødvendig horisontal avstivning.
– Luke og integrert skråstilt stige sikrer adkomst til plattform.
– Typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet.

 

Gavlpakke
Dekker ca. 60 m²
Stillaslengde bygget 9,21 m
Antall seksjoner – Lengde 3 stk.
Antall seksjoner – Høyde 2 / 3 / 2
Maks arbeidshøyde 6m / 8m / 6m
Maks plattformhøyde 4m / 6m / 4m
Lengde stillasfag 3,07 m
Høyde vertikalramme 2,00 m
Bredde Vertikalramme 0,73 m
Belastningsklasse 3 (200 kg/m²)

Komplett stillas med justerbare føtter, veggfester, avstivere og fotlister.
Stillaset passer for både håndverkere og private.

Tilhenger
Lengde 4,25 m
Høyde 1,59 m
Nyttelast 990 kg
Totalvekt 1300 kg

Henger er utstyrt med nesehjul og påløpsbrems.

    Send en forespørsel

    BedriftPrivat