Kort informasjon

  • Type Flammebrenner
  • Bruksområde Taktekking etc.
  • Drift Propan
  • Effekt 30 bar
  • Art.nr 1355

Spesifikasjon

Flammebrenner

Brukes primært til tekking av tak og andre membranarbeider,
men egner seg også ypperlig til tining av snø og is, tørking og asfaltarbeider.

Brenneren leveres med slange og industritilkobling
Kan også leveres med propan.
Alternativt 11 kg eller 33 kg stålflaske.
Leie av propanflaske kommer i tillegg og belastes etter forbruk..

Advarsel!
Husk at dette er åpen ild og meget brannfarlig.
Flammen er mye lenger enn hva man egentlig ser i dagslys.

Kontollèr slange og kobling for lekkasje før propan tennes.
Dette gjøres enkelt med kraftig såpevann, pensle over koblinger.
Bobler det, er det en lekkasje og utstyret må ikke benyttes før slange er byttet.

Bilder

Send en forespørsel

BedriftPrivat