Kort informasjon

  • Type Protimeter Mini
  • Bruksområde Trevirke
  • Skala 3 - Grønt, Gult, Rødt
  • Drift Batteri 2 x 1,5v AA
  • Vekt 150 gr
  • Art.nr. 1989

Spesifikasjon

Fuktmåler for trevirke

Instrumentet benytter to prinsipper for å finne og måle fuktighet.

Med piggelektroder.
Det medfølger ledning med pigger for vanskelige steder.

Søk etter fukt
Ved måling med radiobølger skjer avlesningen kun på fargeskalaen.

Bruk av piggelektroder
Avlesningen skjer på den flerfargede lysdiodeskalaen. De prosentverdier som fremkommer gjelder trevirke. De forteller hvor mange prosent av vekten av materialet som er vann i forhold til tørrvekten.

Det følger også med en liten håndelektrode for måling i vanskelige hjørner, etc. og et sett veggelektroder for måling i dybden. For disse siste må det bores noen små hull.


Tall og fargeskala

– Grønt felt ca 6-15 %
Ingen fare.

– Gult felt  ca 16 -20%
Tvilsområde.
Unormalt innendørs og kan tyde på vann eller kondensproblem.
Utendørs kan det være normalt i fuktig klima.

– Rødt felt ca. 20% og over
– Alvorlig fuktproblem.
Råte i trevirke uunngåelig dersom fuktighet vedvarer.
 

    Send en forespørsel

    BedriftPrivat