Kort informasjon

  • Typer Vekt
  • BS 60-4 70 kg - Stamper
  • WP 1235 60 kg - Plate
  • WP 1550 (med og uten vanntank) 100 kg - Plate
  • DPU 3050 200 kg - Plate
  • DPU 5045 400 kg - Plate
  • DPU 6055 500 kg - Plate
  • DPU 80 800 kg - Plate
  • RT 82 1500 kg - Grøftevals

Spesifikasjon

Komprimeringstabell

Ved å benytte tabellen over, vil man kunne se hvor tung maskin man trenger i forhold til materiale og dybder som skal komprimeres.
Komprimering av masser beregnes ut i fra hva man skal komprimere, dybdevirkning og vibrasjonsfrekvens.

Bilder

Send en forespørsel

BedriftPrivat