Kort informasjon

  • Type Larveføtter
  • Bruksområde Hev / Løft
  • Bæreevne hele settet 30 tonn
  • Høyde 11 cm

Spesifikasjon

Maskinrulle / Larveføtter (sett)

Maskinruller kan brukes overalt hvor tunge laster og gods trengs å flyttes eller transporteres.

Godset løftes opp med f.eks.et rullespett eller en jekk, for siden enkelt å kunne plassere transportrullene under godset.
De store hjulene gjør at lasten ruller lett og fordeler belastningen jevnt, noe som igjen beskytter underlaget fra belastningsskader.

Spesifikasjoner Larveføtter – sett
Belastning hele settet 30 000 kg
Platestørrelser 12 cm x 12 cm
Høyde 11 cm

Settet består av 3 ruller, hvorav ett er svingbart med håndtak.

Bilder

    Send en forespørsel

    BedriftPrivat