Kort informasjon

  • Bruksområde Understøttelse
  • Materiale Galvanisert stål
  • PEP 20-300 1,71m - 3,0m
  • PEP 20-350 1,95m - 3,5m

Spesifikasjon

PEP-20 Dekkestøtter

Lastekapasitet
PEP-20 støttene overholder klasse D i DIN EN 1065.
Den tillatte støttebelastningen er derfor 20kN for alle uttrekkslengder.

Ved bruk med PERI Dekkebord, er tillatt belastning på alle PEP-20 støtter 30 kN på samtlige uttrekkslengder.
Dette pga innspenning i dekkebordstoppen.

Modell Stillbarhet  Max last (kN)  Egenvekt 
PEP 20-300  1,71 – 3,00 m  20 16 kg
PEP 20-350  1,96 – 3,50 m  20 20 kg

Ved bruk av N- og G- støtter er bruk av støttene med innerrøret ned,
kun mulig ved bruk i dekkebord samt Skydeck (topp fastskrudd).
(Se egen tabell)

    Send en forespørsel

    BedriftPrivat