Kort informasjon

 • Type Instant Blitz-Fix
 • Bruksområde Taksikring
 • Materiale Aluminium
 • Typegodkjent 498/06
 • Klasse EN 13374 / Kl.A
 • Lengde 3,10m
 • Vekt - kg

Spesifikasjon

Rekkverksgrind

Rekkverksgrinder benyttes med vertikalstolper.
Disse monteres i ytterkant mot gesims for å hindre fall over tak.

Se brukerveiledning for montering.

  Send en forespørsel

  BedriftPrivat