Kort informasjon

  • Type Instant Blitz-Fix
  • Bruksområde Taksikring
  • Materiale Aluminium
  • Typegodkjent 498/06
  • Klasse EN 13374 / Kl.A
  • Vekt - kg

Spesifikasjon

Rekkverksstolpe

Rekkverkstolpen er taksikringens hovedenheter.

Disse monteres i sammen med rekkverket ut mot gesims.
Motvektene stables på enden av rekkverksstolpene, hvor de tres ned på en påsveiset tapp.

Se monteringsveiledning for utførelse.

    Send en forespørsel

    BedriftPrivat