Kort informasjon

  • Type Instant Span 400
  • Plattformhøyde Inntil 6,00m
  • Arbeidshøyde Inntil 7,50m
  • Lengde 2,00m
  • Bredde 0,74m
  • Vange 5-trinns
  • Transport Umontert

Spesifikasjon

Rullestillas – Smal

Denne har en bredde på 0,80 meter (1 plattformbredde) og egner seg på steder hvor det er smalt og ufremkommelig.
Leveres med støtteben og hjul. Fotlist leveres på forespørsel.

Instant Span 400 har vertikalrammer med en trinnavstand på 40 cm.
Stillaset utstyres med innvendige skråstilte trapper.
Vertikalrammer med trinnavstand 40 cm.
Utstyres med innvendige skråstilte trapper, eller ett rammefag med integrert stige.
2 meter vertikalramme har 5-trinn.

Anbefalt maks.høyde er 6 meter.

Spesifikasjoner – Instant Span 400
Belastningsklasse 3
Maks. belastning 200 kg/m²
Maks. per stillas 700 kg
Maks. arbeidshøyde frittstående 6 m
Maks. arbeidshøyde forankret 30 m
Stillasbredde 0.74 m
Stillaslengde 2.0 m

Send en forespørsel

BedriftPrivat