Kort informasjon

 • Type Instant Span 400
 • Plattformhøyde Inntil 8m
 • Arbeidshøyde Inntil 10m
 • Lengde 2m / 2,5m
 • Bredde 0,76m
 • Vange 5-trinns
 • Transport Umontert

Spesifikasjon

Rullestillas – Smal

Denne har en bredde på 0,76 meter (1 plattformbredde) og egner seg på steder hvor det er smalt og ufremkommelig.
Leveres med støtteben og hjul. Fotlist leveres på forespørsel.

Instant Span 400 har vertikalrammer med en trinnavstand på 40 cm.
Stillaset utstyres med innvendige skråstilte trapper.
Vertikalrammer med trinnavstand 40 cm.
Utstyres med innvendige skråstilte trapper, eller ett rammefag med integrert stige.
2 meter vertikalramme har 5-trinn.

Anbefalt maks.høyde er 8 meter.

Spesifikasjoner – Instant Span 400
Belastningsklasse 3
Maks. belastning 200 kg/m²
Maks. per stillas 700 kg
Maks. arbeidshøyde frittstående 6m
Maks. arbeidshøyde forankret 30m
Bredde 0.76m
Lengde 2.0m / 2,5m

  Send en forespørsel

  BedriftPrivat