Kort informasjon

  • Type Wacker HSH 350
  • Bruksområde Teletining / Betongtørk
  • Tineområde Inntil 200 m²
  • Tinedybde Inntil 40 cm
  • Drift Diesel
  • Vekt inkl.drivstoff 1500 kg
  • Art.nr. 0689

Spesifikasjon

Teletiner – Inntil 200 m² kapasitet

Forskjellen på HSH E350 og denne (HSH 350), er at denne ikke er avhengig av strøm for drift.

HSH 350 driftes av eget dieselaggregat, men kan i tillegg om ønskelig også kjøres på strøm i områder hvor det er behov for støysvak drift.
Groundheater HSH 350 teletiner fra Wacker egner seg meget godt til både opptining av tele i bakken ved gravearbeider vinterstid,
samt til herding av betong ved støpearbeider under ekstreme kuldeforhold.

  • Maksimal oppvarming på kortest mulig tid.
  • Enkel å betjene, krever kun en kort introduksjon.
  • Tiner store arealer, inntil 200 m².

Slik fungerer HSH 350
1 Tanken rommer 272 ltr.vinterdiesel for generator og
varmebrenner. Nok til sammenhengende bruk i inntil 63 timer.
2 Generatoren leverer strøm til alle elektriske komponenter.
3 Varmebrenneren varmer opp en glykolblanding til opptil 82 °C.
4 Pumpen transporterer væsken fra brenneren gjennom slangene.
5 Slangen leder den varme glykolblandingen videre.
Den er 350m lang, og kan legges i ønsket avstand, avhengig av
hvilke krav som stilles.
6 Ekspansjonstanken sørger for at systemet fungerer trykkløst.
7 Den elektriske vinsjen kan vikle opp 500 m slange på kun 20 minutter.

For mer info, last ned maskinens bruksområder på norsk.

 

Spesifikasjoner – Wacker HSH 350
Minimumseffekt opptining 102 m² 
Maksimumseffekt opptining 204 m²
Effekt herding betong 204 m²
Varmeoverføringsvæske (HTF) l 180 ltr.
Gjennomstrømningshastighet til varme –
overførende væske per kretsløp 1003 ltr./t.
Elektriske krav 1-fas / 230v / 16A
Temperaturvakt Digital
Bruttoeffekt varmer 30 kw/t.
Normal driftstemperatur 38 °C – 82 °C
Normalt slangetrykk 4,8 bar – 6,2 bar
Pumpe 1003 ltr./t.
Hovedbryter Ja
Brennetenning Elektronisk
Utkoblingsvarsellampe ved lavt væskenivå Ja
Utkobling ved “Flamme av” Ja
Jordfeilbryter Ja
Termobryter for brenneren Manuell tilbakestilling
Utkobling ved for høy temperatur Ja
Ventilasjon ved omløp i den lukkede kretsen Ja
Tankvolum drivstoff 272 ltr.
Drivstoff Vinterdiesel
Forbruk full belastning u/generator 3,40 ltr./t.
Forbruk  full belastning m/generator 5 ltr./t.
Vekt generator 152 kg
Vekt med drivstoff 1500 kg
Vekt uten drivstoff 978 kg
Tilbehør
Matter –  57 m² stk. (2,30m x 25m) – Wacker SALG
Matter –  48 m² stk. x 2 stk. (2,00m x 12m) – Heatwork SALG

Send en forespørsel

BedriftPrivat