Kort informasjon

 • Type Wacker E700
 • Bruksområde Teletining / Betongtørk
 • Tineområde Inntil 400 m²
 • Tinedybde Inntil 40 cm
 • Drift Diesel
 • Vekt inkl.drivstoff 3346 kg
 • Art.nr. 0475

Spesifikasjon

Teletiner – Inntil 400 m² kapasitet

Groundheater E700 teletiner egner seg godt til både opptining av tele i bakken ved gravearbeider vinterstid, og til herding av betong ved støpearbeider under ekstreme kuldeforhold.

 • Maksimal varme output på kortest mulig tid
 • Lett å betjene, krever kun en kort introduksjon.
 • Tiner store arealer inntil 400 m²

Slik fungerer E700
1 Tanken rommer 272 hhv. 568 l vinterdiesel for generator
og varmebrenner. Nok til sammenhengende bruk i inntil 63 hhv.130 timer.
2 Generatoren leverer strøm til alle elektriske komponenter.
3 Varmebrenneren varmer opp en glykol-vann-blanding til opptil 82 °C.
4 Pumpen transporterer væsken fra brenneren gjennom slangene.
Én pumpe for hvert slangekretsløp.
5 Slangen leder den varme glykol-vann-blandingen videre.
Den er 350 m hhv. 2 x 350 m (= 700 m) lang, og kan legges i
ønsket avstand, avhengig av hvilke krav som stilles.
6 Ekspansjonstanken sørger for at systemet fungerer trykkløst.
7 Den elektriske vinsjen kan vikle opp 500 m slange på kun 20 minutter.

For mer info, last ned maskinens bruksområder på norsk. 

Spesifikasjoner – Wacker E700
Effekt tining std. 204 m² – 409 m²
Effekt tining med tilbehør 409 m²
Effekt herding betong std. 409 m²
Effekt herding betong med tilbehør 1128 m²
Varmeoverføringsvæske (HTF) l 360 ltr.
Gjennomstrømningshastighet til varme –
overførende væske per kretsløp 1003 ltr./t
Elektriske krav 1-fas / 230v / 2 x 12A
Temperaturvakt Digital
Bruttoeffekt varmer 74 kw
Normal driftstemperatur 38 °C – 82 °C
Normalt slangetrykk 4,8 bar – 6,2 bar
Pumpe 2 x 1003 ltr.t.
Hovedbryter Ja
Brennetenning Elektronisk
Utkoblingsvarsellampe ved lavt væskenivå Ja
Utkobling ved «Flamme av" Ja
Jordfeilbryter Ja
Termobryter for brenneren Manuell tilbakestilling
Utkobling ved for høy temperatur Ja
Ventilasjon ved omløp i den lukkede kretsen Ja
Tankvolum drivstoff 568 ltr.
Drivstoff Vinterdiesel
Forbruk full belastning u/generator 6,80 ltr./t.
Forbruk  full belastning m/generator 8,30 ltr./t.
Vekt generator 238 kg
Vekt med drivstoff 3346 kg
Vekt uten drivstoff 2863 kg
.
Tilbehør
Matter – 57 m² stk. (2,30m x 25m) – Wacker SALG
Matter – 48 m² stk. x 2 stk. (2,00m x 12m) – Heatwork SALG

  Send en forespørsel

  BedriftPrivat