Kort informasjon

 • Type Heatwork HW 3600
 • Bruksområde Teletining / Betongtørk
 • Tineområde Inntil 400 m²
 • Tinedybde Inntil 40 cm
 • Drift Diesel / Biodiesel
 • Vekt inkl.drivstoff 2180 kg
 • Art.nr. 4155

Spesifikasjon

Teletiner – Inntil 400 m² kapasitet

HeatWorks mobile varmekraftverk har en ekstremt høy virkningsgrad, opptil 94%.

Ved å tilføre kun den nødvendige energien oppnår man høy energieffektivitet og får dermed minimal miljøpåvirkning.
Det lukkede systemet tilfører ikke vann eller fukt, som gir gode resultater både gjennom kontaktvarme og oppvarming av luft. I tillegg kan systemet driftes på 2.generasjons biodiesel, noe som minimerer påvirkningen ytterligere.

Temperaturen kan reguleres mellom 0-100 grader, noe som gjør vår teknologi unik.
Lav vekt og høy grad av mobilitet gjør at utstyret kan transporteres enkelt med både personbil, anleggsmaskiner, helikopter m.m.

Tining og frostsikring
• Vann- og avløpsanlegg
• Kabelgrøfter
• Gruber, sokler og gulv
• Tak og dekker
• Fjerning av is og snø
• Belegningsarealer
• Sand, grus, settesand
• Rørgater

Oppvarming/uttørking
• Bygg under oppføring
• Lager og brukshaller
• Skadesanering
• Fuktskader – avfukting bygg
• Arbeidstelt

Herding av betong/forvarming
• Grunnareal før støping
• Herding av betong
• Forskaling og betongarbeid
• Hulldekkelementer
• Fjell- og berggrunn ved forankringsarbeid

Hvordan lufte brenneren.

 

Spesifikasjoner Heatwork HW3600 – Tineaggregat
Effekt tining 200 m² – 400 m²
Lengde varmeslanger totalt 630 m
Lengde enkeltslanger pr.krets 210 m
Elektriske krav 1-fas / 230v / 2600w
Antall slangekretser 3 stk.
Maks varmeeffekt 103 kw
Væsketemperatur 0 °C – 100 °C
Normalt slangetrykk 2,0 bar – 6,0 bar
Antall pumper 1 x 3900
Pumpekapasitet 3900 ltr./t.
Brennertype 1 trinns
Fyringsteknisk virkningsgrad 94 %
VTV-væske HW VTV-væske
VTV-tankvolum 50 ltr.
Væskevolum varmeslanger 0,25 ltr./m
Industriell HW-slange Maks 30 bar
Tankvolum drivstoff 320 ltr.
Drivstoff Vinterdiesel kl.2
Drivstoff Biodiesel BFO2G
Gjennomsnittlig forbruk ved tining av 200 m² 3,50 ltr./t.
Forbruk maks ved konstant brennerdrift 9,00 ltr./t.
Vekt med drivstoff 2180 kg
Vekt uten drivstoff 1860 kg
.
Tilbehør
Matter – 57 m² stk. (2,30m x 25m) Salgsartikkel

 

  Send en forespørsel

  BedriftPrivat