Kort informasjon

 • Type Wacker HSH E350
 • Bruksområde Teletining / Betongtørk
 • Tineområde Inntil 200 m²
 • Tinedybde Inntil 40 cm
 • Drift 1-fas / 230v
 • Vekt inkl.drivstoff 1348 kg
 • Art.nr. 32-303

Spesifikasjon

Teletiner – Inntil 200 m² kapasitet

HSH E350 er avhengig av å være tilsluttet strøm for drift.
Denne er uten generator og er derfor ideell til bruk i støyfølsomme områder.
Kjelen driftes med diesel.

Groundheater HSH E350 teletiner fra Wacker egner seg meget godt til både opptining av tele i bakken ved gravearbeider vinterstid, samt til herding av betong under ekstreme kuldeforhold.

 • Maksimal oppvarming på kortest mulig tid.
 • Enkel å betjene, krever kun en kort introduksjon.
 • Tiner store arealer, inntil 200 m².


Slik fungerer HSH E350

1 Tanken rommer 272 ltr.vinterdiesel for generator og varmebrenner.
Nok til sammenhengende bruk i inntil 63 timer.
2 Generatoren leverer strøm til alle elektriske komponenter.
3 Varmebrenneren varmer opp en glykolblanding til opptil 82 °C.
4 Pumpen transporterer væsken fra brenneren gjennom slangene.
5 Slangen leder den varme glykolblandingen videre.
Den er 350m lang, og kan legges i ønsket avstand, avhengig av hvilke krav som stilles.
6 Ekspansjonstanken sørger for at systemet fungerer trykkløst.
7 Den elektriske vinsjen kan vikle opp 500 m slange på kun 20 minutter.

For mer info, last ned maskinens bruksområder på norsk.

 

Spesifikasjoner – Wacker HSH E350 – El.
Minimumseffekt opptining 102 m² 
Maksimumseffekt opptining 204 m²
Effekt herding betong 204 m²
Varmeoverføringsvæske (HTF) l 180 ltr.
Gjennomstrømningshastighet til varme –
overførende væske pr. kretsløp 1003 ltr./t
Elektriske krav 1-fas / 230v / 16A
Temperaturvakt Digital
Bruttoeffekt varmer 30 kw
Normal driftstemperatur 38 °C – 82 °C
Normalt slangetrykk 4,8 bar – 6,2 bar
Pumpe 2 x 1003 ltr.t.
Hovedbryter Ja
Brennetenning Elektronisk
Utkoblingsvarsellampe ved lavt væskenivå Ja
Utkobling ved «Flamme av" Ja
Jordfeilbryter Ja
Termobryter for brenneren Manuell tilbakestilling
Utkobling ved for høy temperatur Ja
Ventilasjon ved omløp i den lukkede kretsen Ja
Tankvolum drivstoff 272 ltr.
Drivstoff Vinterdiesel
Forbruk full belastning 3,40 ltr./t.
Vekt med drivstoff 1348 kg
Vekt uten drivstoff 978 kg
Tilbehør
Matter –  57 m² stk. (2,30m x 25m) SALG

  Send en forespørsel

  BedriftPrivat