Kort informasjon

 • Type Visuell sperring
 • Bruksområde Veiarbeide
 • Materiale Plast
 • Refleks FGG kl.3
 • Høyde 1 m
 • Vekt 6 kg
 • Art.nr. 3084

Spesifikasjon

Trafikksylinder

Trafikksylindere brukes til visuell varsling og markering av sikringsutstyr og andre hindringer ved arbeid på vei og fortau.

Skal plasseres med innbyrdes avstand på – 6 meter ved fartsnivå på 50km/t og lavere.
Ved 60 km/t og høyere skal avstanden ikke være lengre enn 12 meter.
Leveres med limegule refleksbånd.
Kuldebestandig.

Godkjent for bruk på offentlig vei.

Trafikksylinder benyttes ikke i mørke!

Bilder

  Send en forespørsel

  BedriftPrivat