Kort informasjon

 • Type Kaeser ZK04
 • Bruksområde Fjellboreutstyr
 • Volumstrøm v/7 bar 9,30 m³/min
 • Volumstrøm v/10 bar 11,30 m³/min
 • Slangetilkobling G 1½ klo
 • Volum 1,80 liter
 • Smørepotte 4 liter

Spesifikasjon

Vannutskiller Syklon & Smørepotte

Vannutskiller med smørepotte på ramme fra anerkjente KAESER.


Hvorfor trykkluftfilter?

I hver kubikkmeter luft som suges inn av en kompressor, vil det være opptil 190 millioner smusspartikler, hydrokarbon, virus og bakterier.
I selve kompressoren kan bare større smusspartikler filtreres ut av den luften som skal komprimeres.
Størstedelen av de skadelige stoffene vil være igjen i trykkluften.
Grundig trykkluftrensing er derfor nødvending i de fleste tilfeller. Ren trykkluft sørger for sikker drift av pneumatiske maskiner og styringer samt lang levetid på pneumatiske verktøy.
I tillegg holdes ledninger og ventiler fri for forurensninger.
Ren trykkluft reduserer dermed vedlikeholdskostnader og reparasjonskostnader og til dels også anskaffelseskostandene.

Spesifikasjoner – Kaeser Syklon ZK04
Volumstrøm ved 7 bar 9,30 m³/min
Volumstrøm ved 10 bar 11,30 m³/min
Slangetilkobling G 1½ klo
Volum 1,80 liter
Smørepotte 4 ltr.

 

  Send en forespørsel

  BedriftPrivat