Aggregat - Tilhenger – Alle produkter


Utleie av tilhengermonterte aggregat

Tilhengermonterte strømaggregater for de større jobbene hvor det kreves mye strøm.

NB!
Aggregatene SKAL jordes med jordspyd før det tas i bruk.
Utelatelse av denne prosedyren kan føre til livstruende skader.