Avfukterutstyr – Alle produkter

 • Avfukter – 119 ltr.

  • Type Remko AMT 115-E
  • Bruksområde Bygg
  • Kapasitet døgn maks 119 ltr.
  • Luftstrøm 970 m³/t.
  • Kondenstank Nei
  • Slangetilkobling Ja
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 16A
  • Vekt 65 kg
  • Art.nr. 2852
 • Avfukter – 80 ltr.

  • Type Remko AMT 85-E
  • Bruksområde Bygg
  • Kapasitet døgn 80 ltr.
  • Luftstrøm 650 m³/t.
  • Kondenstank Ja
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 16A
  • Vekt 50 kg
  • Art.nr. 2863
 • Avfukter – 64 ltr.

  • Type Remko AMT 65-E
  • Bruksområde Bygg
  • Kapasitet døgn 64 ltr.
  • Luftstrøm 590 m³/t.
  • Kondenstank Ja
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 16A
  • Vekt 46 kg
  • Art.nr. 2611
 • Avfukter – 55 ltr.

  • Type Remko AMT 55-E
  • Bruksområde Bygg
  • Kapasitet døgn 55 ltr.
  • Luftstrøm 430 m³/t.
  • Kondenstank Ja
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 16A
  • Vekt 43 kg
  • Art.nr. 26-106
 • Avfukter – 51 ltr.

  • Type Remko LTE 50
  • Bruksområde Bygg
  • Kapasitet døgn 51 ltr.
  • Luftstrøm 380 m³/t.
  • Kondenstank 10 ltr.
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 16A
  • Vekt 39 kg
  • Art.nr. 6032
 • Avfukter – 42 ltr.

  • Type Remko AMT 45-E
  • Bruksområde Bygg
  • Kapasitet døgn 42 ltr.
  • Luftstrøm 280 m³/t.
  • Kondenstank 8 ltr.
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 16A
  • Vekt 34 kg
  • Art.nr. 2929
 • Avfukter – 23 ltr.

  • Type VEAB LAF-50
  • Bruksområde Bygg
  • Kapasitet døgn 23 ltr.
  • Luftstrøm 500 m³/t.
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 16A
  • Vekt 37 kg
  • Art.nr. 1740
 • Rotoravfukter – 53 ltr.

  • Type DehuTech DT 450
  • Bruksområde Bygg
  • Kapasitet døgn 53 ltr.
  • Luftstrøm tørr 450 m³/t.
  • Luftstrøm våt 120 m³/t.
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 16A
  • Vekt 24 kg
  • Art.nr. 6544
 • Rotoravfukter – 32 ltr.

  • Type F-Tech CR290B
  • Bruksområde Bygninger
  • Kapasitet døgn 32 ltr.
  • Temperatur -30 til +30°C
  • Fuktighet 0 til 100% RF
  • Luftstrøm 70 m³/t.
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 1600w / 10A
  • Vekt 17 kg
  • Art.nr. 26-114
 • Rotoravfukter – 28 ltr.

  • Type F-Tech CR240B
  • Bruksområde Bygninger
  • Kapasitet døgn 28 ltr.
  • Temperatur -30 til +30°C
  • Fuktighet 0 til 100% RF
  • Luftstrøm 40 m³/t.
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 10A
  • Vekt 18 kg
  • Art.nr. 1988
 • Rotoravfukter – 27 ltr.

  • Type DehuTech 250
  • Bruksområde Bygninger
  • Kapasitet 27 ltr.pr.døgn
  • Temperatur -30 til +40°C
  • Fuktighet 0 til 60% RF
  • Luftstrøm tørr 290 m³/t.
  • Luftstrøm våt 80 m³/t.
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 16A
  • Vekt 18 kg
  • Art.nr. 2113
 • Rotoravfukter – 26 ltr.

  • Type DehuTech DT 290
  • Bruksområde Bygninger
  • Kapasitet døgn 26 ltr.
  • Temperatur -30 til +40°C
  • Fuktighet 0 til 100% RF
  • Luftstrøm 290 m³/t
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 1600w / 16A
  • Vekt 18 kg
  • Art.nr. 6736
 • Rotoravfukter – 26 ltr.

  • Type Dantherm AD 290B
  • Bruksområde Bygninger
  • Kapasitet 26 ltr.pr.døgn
  • Driftsområde temperatur -15 - + 35°C
  • Driftsområde fuktighet 0 - 100% RF
  • Luftstrøm nominell 290 m³/t
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 1800w / 16A
  • Vekt 17 kg
  • Art.nr. A90
 • Rotoravfukter – 22 ltr.

  • Type Dantherm AD 240B
  • Bruksområde Bygninger
  • Kapasitet 22 ltr.pr.døgn
  • Driftsområde -15 - + 35°C
  • Fuktighet 0 - 100% RF
  • Luftstrøm nominell 240 m³/t
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 1500w / 16A
  • Vekt 17 kg
  • Art.nr. 26-039
 • Rotoravfukter – 11 ltr.

  • Type Dantherm AD 120B
  • Bruksområde Bygninger
  • Kapasitet 11 ltr.pr.døgn
  • Driftsområde -15 - + 35°C
  • Fuktighet 0 - 100% RF
  • Luftstrøm nominell 120 m³/t
  • Strømtilslutning 1-fas / 230v / 770w / 16A
  • Vekt 12 kg
  • Art.nr. 26-075

Leie av avfukter til bygg og avfukterutstyr

Luftavfuktere – to ulike teknologier

Avfukterprinsippene er teknologisk svært forskjellige. De har også forskjellige egenskaper som er avgjørende for hvilken type avfukter som bør velges.

Generelt er kondensavfukter mest effektiv når det er varmt og høy luftfuktighet. Effektivitetskurven stiger bratt etter hvert som temperatur og luftfuktighet stiger. Adsorbsjonsavfukter (rotor) har en flatere kurve, og er derfor mer effektiv når det blir kjøligere og ved lavere luftfuktighet. Som en tommelfingerregel er kondesavfukter mest effektiv når temperatur er over 15⁰C og relativ fuktighet over 65%. Under disse verdiene er adsorbsjonavfukter mest effektiv.

Med mest effektiv mener vi kapasitet i forhold til kostnad (investering/drift). Det kan likevel være andre forhold om bør påvirke valget av avfukter.

Kontakt oss for informasjon om avfukterutstyr!