Komprimeringsplater – Alle produkter


Utleie av komprimeringsplater

Hos Renta AS kan du leie komprimeringsplater for komprimering av ulike typer masser. Komprimeringsutstyr benyttes primært til komprimering av alt fra jordmasser og leire til grov stein for å skape en stivhet i massen som ikke lar seg deformere. I vårt sortiment finner du blant annet platevibratorer med ulik vekt fra 60 kg til 800 kg, samt hoppetusse godt egnet til komprimering av leire og friksjonsjord. Hele utvalget finner du lenger opp på siden.

Finn riktig utstyr for komprimering av masser

Lenger opp på siden finner du også en komprimeringstabell med informasjon om hvilken maskin som er best egnet til materialet og dybden som skal komprimeres. Når du skal velge komprimeringsutstyr er det viktig å ta hensyn til hvilken type materiale og lagtykkelsen som skal komprimeres, størrelse på valsen og om det skal benyttes vibrasjon eller statisk komprimering. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål og ønske om mer informasjon om komprimeringsplater og utleie av utstyr.