Trafosentraler – Alle produkter


Utleie av trafosentraler

Vi har trafostasjoner som dekker de fleste behov.

Transformatorer er velegnet der hvor det er behov for å transformere spenning opp eller ned, eller når transformatoren skal fungere som skilletransformator. Eksempelvis el-motorer, kompressorer, kjøleanlegg, vaskeautomater og til å opprette IT- eller TN-S anlegg.

Kontakt oss i dag for mer informasjon!