Ugressbekjempelse – Alle produkter

 • Ryddesag

  • Type Honda UMK 435E
  • Bruksområde Kratt / Ugress
  • Kutteverktøy Sagblad / Krattblad
  • Drift 95 okt.blyfri
  • Vekt 8,60 kg
  • Art.nr. 2974

Utleie av ugressbekjempelse

Reglene for bruk av kjemikalier blir stadig strengere i hele Europa, og ikke uten grunn. Den skadelige avrenningen fra kjemikalier til elver, sjøer og hav har lenge vært kjent. Nå er det også funnet spor av miljøgiftene i grunnvannet og i luftpartiklene vi puster inn hver eneste dag. Dette har satt fart i arbeidet hos lovgiverne for å begrense bruk av kjemikalier i hele Europa og i store deler av verden. Derfor er det viktig å ta i bruk kjemikaliefrie midler for bekjempelse av uønskede vekster.

Renta tar dette på alvor og kan tilby 100% kjemikaliefrie maskiner til bekjempelse av mose- og ugress.