Ugressbekjempelse – Alle produkter


Utleie av ugressbekjempelse

Reglene for bruk av kjemikalier blir stadig strengere i hele Europa, og ikke uten grunn. Den skadelige avrenningen fra kjemikalier til elver, sjøer og hav har lenge vært kjent. Nå er det også funnet spor av miljøgiftene i grunnvannet og i luftpartiklene vi puster inn hver eneste dag. Dette har satt fart i arbeidet hos lovgiverne for å begrense bruk av kjemikalier i hele Europa og i store deler av verden. Derfor er det viktig å ta i bruk kjemikaliefrie midler for bekjempelse av uønskede vekster.

Utleiesenteret tar dette på alvor og kan tilby 100% kjemikaliefrie maskiner til bekjempelse av mose- og ugress.