Vannbasert varmeutstyr – Alle produkter


Utleie av vannbasert varmeutstyr

Kontakt oss i dag! Med en vannbåren varmtvannsvifte, kan man utnytte varmtvann fra kjeler på større bygg til oppvarming av bygningsmassene. Dette er både en effektiv- og økonomisk besparende oppvarming. Varmovner som benytter varmtvann som oppvarmingskilde.