Pellets erstatter diesel på byggeplassen

Forbud mot å bruke fossil olje:

Pellets erstatter diesel på byggeplassen
Fra 1. januar blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser. Biobrensel er et godt og tilgjengelig alternativ.

– Når kulda setter inn og forbudet trer i kraft ved nyttår, er biobrensel en av de få godkjente løsningene, opplyser salgs- og markedssjef Morten Dahl i Utleiesenteret. Han merker at pågangen er stor om dagen.
Utleiesenteret kjøpte for flere år siden 50% av selskapet Norsk Bio AS som er leverandør av pellets-styrt byggvarme.

– Vi var allerede den gang oppmerksomme på at det ville komme restriksjoner på bruk av fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplassene. Når forbudet nå trer vi kraft, er vi godt forberedt på å tilby et attraktivt alternativ, sier Dahl.

Forbudet vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser fra byggsektoren. Det vil også ha andre miljøeffekter, som redusert luftforurensning i byene og på byggeplassene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet på byggeplass.

Miljødirektoratet har beregnet at forbudet vil kutte utslipp av 85.000 tonn CO2 i året. Det er kommunene som skal påse at forbudet følges.
– Gårdeiere, byggherrer, entreprenører og andre må finne alternativer før vinteren kommer, sier Dahl.

Pågang for pelletsanlegg
– Vi har pelletsanlegg i drift og vi merker nå økende interesse for anleggene. Pågangen er så stor at Utleiesenteret har ansatt en egen medarbeider som utelukkende skal arbeide med salg av anlegg og veiledning av kundene, opplyser Henrik Kjæreng som er daglig leder i Norsk Bio AS.

I Norsk Bio er gründerne fortsatt med i utviklingen av løsningen og driften av anleggene.
– Vi har gode erfaringer med drift av disse anleggene og kundene er fornøyde. Nå er vi klare til å skalere opp, sier Kjæreng.

Grønn profil i bygg- og anleggsbransjen
– Vi ønsker å ta posisjonen som det grønne og miljøvennlige utleieselskapet i bygg- og anleggsbransjen, og vi opplever nå at flere kunder spør etter klima- og miljøvennlige alternativer. Vi er derfor stolte av å være den første i Norge som tilbyr mobil varme med bioenergi, sier Dahl. Utleiesenteret er en av de største aktørene innen utleie til bygg og anlegg på Østlandet, og driver virksomheten med utgangspunkt i avdelingene i Drammen, Kongsberg, Oslo og på Gardermoen. Selskapet har maskiner og utstyr med tydelig miljøprofil, blant annet med elektriske gravemaskiner og ladecontainere.
– Vi investerer i grønne maskiner der det fins slike alternativer, avslutter salgs- og markedssjef Morten Dahl.

Biobrensel er et godt alternativ når forbudet mot bruk av fossil olje trer i kraft ved nyttår. Utleiesenteret og Norsk Bio har allerede anlegg i drift.
Fra venstre daglig leder i Norsk Bio, Henrik Kjæreng, selger av varmeprodukter i Utleiesenteret, Lasse Bjørn, og salgs- og markedssjef i Utleiesenteret, Morten Dahl. (Foto: Steven Amdal)

Kontakt:
Utleiesenteret v/salgs- og markedssjef
Morten Dahl
Tlf.908 36 820
morten@utleiesenteret.no