Renta inngår omfattende Volvo-avtale

Fra venstre Alfred Bakken, Renta, Kim Nymo, Volvo Maskin, Dag Bjørnar Dønnum, Volvo Maskin, Leif-Martin Drange, Renta, Bjarne Kvia Mæland, Renta og David Kristianslund, Volvo Maskin. FOTO: NJÅL HAGEN

Publisert 26.10.2022 10:56
Byggeindustrien.no – Ådne Homleid

Rentas avtale med Volvo Maskin styrker selskapets posisjon som en landsdekkende aktør med et bredt produktspekter. Utleiesenteret, som Renta overtok i 2022, satset betydelig på tunge
anleggsmaskiner. Med Volvo-avtalen forsterkes nå denne satsingen, skriver Renta og Volvo Maskin i en felles pressemelding.

– Vi er godt fornøyde med at vi igjen er blitt vist tillit og fått en stor ordre fra Renta, sier salgsdirektør David Kristianslund i Volvo Maskin.

Maskinpakken på 82 enheter inneholder minigravere, hjulgravere og beltegravere opp til 30 tonn, hjullastere opp til 20 tonn, og rammestyrte dumpere med 25 tonns nyttelast, står det i pressemeldingen.

Kristianslund opplyser at alle gravemaskinene er utstyrt med Volvo Dig Assist maskinstyring og at avtalen også inneholder en intensjon om å levere ti elektriske gravemaskiner.

– Renta er en viktig og voksende kunde. Vi har et langsiktig samarbeid med gjensidig tillit og god dialog i det daglige, understreker Volvos salgsdirektør.

Rentas administrerende direktør, Leif-Martin Drange, ser på avtalen som en videreutvikling av forholdet til Volvo som leverandør. Utleiesenterets langvarige og gode forhold til Volvo som leverandør av anleggsmaskiner har også hatt betydning for kontrakten som nå er inngått, skriver selskapene i meldingen.

– Våre samlede erfaringer viser at Volvo-maskinene er attraktive hos kundene og at de har god annenhånds verdi. Det er viktig for oss når vi selger maskiner som ikke lenger er aktuelle for utleie, sier Drange.

Han legger også vekt på at Volvo har et godt utbygd serviceapparat og sikker tilgang på deler, noe som bidrar til problemfri drift.