Satser på fossilfri byggvarme

 


GRØNN TRIO: Salgs- og markedssjef i Utleiesenteret, Morten Dahl(t.v.), daglig leder i Norsk Bio, Henrik Kjæreng og anleggsleder hos JM Entreprenør AS, Thomas Rødseth, er enige om at det miljøvennlige fyringsanlegget i bakgrunnen er fremtiden med tanke på å redusere utslippene fra norske byggeplasser. Anlegget, som har trepellets som ernergikilde, er nå i drift i ”Hollenderkvartalet” i Schweigaardsgate 40-46 i Oslo. Foto: Torbjørn Tandberg.

08.02.18
Utleiesenteret har kjøpt 50 prosent av Norsk Bio som leverer miljøvennlig byggvarme basert på pellets. –  Et perfekt partnerskap, sier Henrik Kjæreng i Norske Bio som er overbevist om at markedet nå er veldig modent for de nye fossilfrie løsningene
.

Utleiesenteret AS er et resultat av en fusjon mellom Utleiesenteret i Drammen og Kongsberg, Høydespesialisten i Oslo og Akershus Utleie på Gardermoen. Konsernet, som  er den største aktøren innen utleie til bygg og anlegg på Østlandet, har nå en omsetning på 350 millioner kroner, 900 lifter og 200 anleggsmaskiner til utleie.

Målet er å vokse seg enda større , og nå har eierne også kjøpt opp 50 prosent av Norsk Bio i Tønsberg, et selskapet som leverer miljøvennlige byggvarme- og byggtørke-løsninger basert på ”kortreist” trepellets i stedet for diesel og gass.

FOSSILFRIE BYGGEPLASSER
– Utleiesenteret ønsker å tilby kundene både kostnadseffektive og miljøvennlige fyringsalternativ. Derfor passet det veldig bra å inngå et samarbeid med Norsk Bio som har et veldig godt produkt som heller ikke er dyrere å bruke enn de fossile løsningene, påpeker salgs- og markedssjef i Utleiesenteret, Morten Dahl som også er styreformann i Norsk Bio.

Norsk Bio startet opp virksomheten på Sem i 2014. Selskapets mål er å bidra til mest mulig fossilfrie byggeplasser. Daglig leder Henrik Kjæreng, som er en av tre gründere bak selskapet, ser nå flere signaler på et sterkt økende marked for det miljøvennlige produktet.

– GODT SKODD
– Stadig flere tar nå til orde for at det stilles samme strenge miljøkrav til mobile- og midlertidige oppvarming som til vanlig oppvarming av bygg. Nylig gikk også byråden for miljø og samferdsel i Oslo kommune ut i Byggeindustrien og krevde at  forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming også bør inkludere byggeplasser, opplyser Kjæreng som legger at samarbeidet med Utleiesenteret gjør at Norsk Bio vil være ekstra godt skodd må markedet begynner å ta av.

– Utleiesenteret har eksistert i over 25 år og har gode kunderelasjoner innen bygg- og anlegg som vi nå kan nyte godt av. Sammen har vi gode vekstmuligheter, påpeker Norsk Bio-sjefen som mener den største utfordringen nå er å få ut kunnskapen om de store miljøeffektene de alternative fyringskildene gir.

MER MILJØVENNLIG ENN STRØM
– Hvert år bidrar oppvarming og tørking av byggeplasser med dieselaggregat til utslipp som nesten er i størrelsesorden med alle de norske dieselbilene. En undersøkelse fra Norske Energi slår fast at trepellets til tørking av byggeplasser på vinterstid er mye mer miljøvennlig enn bruk av både olje og gass. Oppvarmingen med trepellets er til og med mer miljøvennlig enn bruk av elektrisitet siden mye av den norske elektrisiteten egentlig er importert fra utlandet der man ofte benytter seg av fossile energikilder. Strøm er dessuten ofte en mangelvare på byggeplassene, opplyser Kjæreng som viser til at man ved å benytte Norsk Bios 500 kW varmeanlegg i en typisk norske fyringssesong på en byggeplass vil spare samfunnet for 95.000 liter diesel, tilsvarende 140 biler på veien i ett år.

FORNØYD ENTREPRENØR
Norsk Bios byggtørkere er nå blant annet i bruk i Schweigaardsgate 40-46 i Oslo der BaneNor Eiendoms boligprosjekt ”Hollenderkvartalet” er under oppføring av JM Entreprenør AS. Totalt skal det bygges 62 leiligheter og cirka 750 kvadratmeter næringslokaler.

– JM Entreprenør AS ønsker å holde en grønn profil, og vi har som mål at ”Hollenderkvartalet” skal bli ett av de første BREEAM-sertifiserte boligprosjektene i Norge. Derfor var det naturlig å gå inn i et samarbeid med Norsk Bio, spesielt med tanke på at dette slett ikke er dyrere enn de tradisjonelle løsningene. De positive erfaringene fra dette prosjektet tar vi med oss når vi skal vurdere fremtidige energikilder for oppvarming og uttørking av våre byggeprosjekter, sier anleggsleder Thomas Rødseth hos JM Entreprenør AS.

 

MILJØVENNLIG: En undersøkelse, utført av Norske Energi i 2013, slår fast at bruk av trepellets til varming og tørking av byggeplasser på vinterstid er mer miljøvennlig enn bruk av både olje, gass og elektrisitet. Data er hentet fra Klimaregnskap for fjernvarme.