Skademelding

Skademelding

Skademelding gjelder for skader på Renta sine utleide maskiner og utstyr.
Vær oppmerksom på at hver melding må gjelde kun for ett skadeforhold.
Er det flere forskjellige skader må det sendes inn ny skademelding for hver skade.
Skjemaet er utarbeidet etter forsikringselskapenes egne skjemaer og tilpasset Renta sin virksomhet.

Det er leietager, ansvarlig firma, som er ansvarlig for at korrekt informasjon blir lagt inn i skjemaet.

  Steg 1/5: Skadet maskin/Objekt

  Steg 2/5: Leietaker, ansvarlig firma

  Steg 3/5: Maskinoperatør, ansvarlig da skade oppsto

  Steg 4/5: Ansvarlig for skade

  Fører av egen masinPåført av annet kjøretøy

  Steg 5/5: Beskrivelse av hendelsen

  JaNei