Skademelding

Info boks

Skademelding gjelder for skader på Utleiesenterets utleide Maskiner og Utstyr. Vær oppmerksom på at hver melding må gjelde kun for ett skadeforhold. Er det flere forskjellige skader må det sendes inn ny skademelding for hver skade. Skjemaet er utarbeidet etter forsikringselskapens egne skjemaer og tilpasset Utleiesenterets virksomhet. Det er leietager, ansvarlig firma, som er ansvarlig for at korrekt informasjon blir lagt inn i skjemaet.

  Steg 1/5: Skadet maskin/Objekt

  Steg 2/5: Leietaker, ansvarlig firma

  Steg 3/5: Maskinoperatør, ansvarlig da skade oppsto

  Steg 4/5: Ansvarlig for skade

  Fører av egen masinPåført av annet kjøretøy

  Steg 5/5: Beskrivelse av hendelsen

  JaNei